Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychologie & Psychotherapie Salland te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken.
Hierover kunt u contact opnemen met (info@psychologie-psychotherapiesalland.nl ).
Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychologie & Psychotherapie Salland persoonsgegevens verwerkt, kunt u via bovenstaand mail adres contact opnemen.
Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen.

Als u in therapie gaat dan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en uw behandelaar. Daaraan zijn rechten en plichten verbonden die staan beschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Als u niet tevreden bent over de behandeling kunt u dit het beste zo snel mogelijk met uw behandelaar bespreken. Heeft u vragen of klachten, laat het dan weten.
Zo ontstaat de kans om een oplossing te vinden. Bovendien heeft u als cliënt het recht om een klacht in te dienen.

Psychologie & Psychotherapie Salland informeert de cliënt op een duidelijke, begrijpelijke en eenvoudige manier dat hij voor de klachtafhandeling is aangesloten bij het Klachtenloket Zorg en dat de cliënt daarvan gratis gebruik kan maken. De cliënt wordt daarbij gewezen op de website van het Klachtenloket Zorg als mogelijkheid om de klacht op te lossen (www.klachtenloket-zorg.nl). Kan er geen oplossing worden bereikt, dan wijst Psychologie & Psychotherapie Salland de cliënt op de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de geschillencommissie waarbij de zorgaanbieder is aangesloten. Psychologie & Psychotherapie Salland laat de cliënt ook weten hoe hij zelf voor afhandeling van bij hem ingediende klachten zorg draagt.