Aanmelding en verwijzing

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van uw behandeling is een verwijzing door uw huisarts noodzakelijk.

U kunt zich bij onze praktijk aanmelden met een verwijzing voor basis-of  specialistische GGZ van een huisarts, medisch specialist of lokale toegang van de gemeente dan wel gezinscoach. Uw aanmelding wordt in behandeling genomen en samen met u wordt nagegaan of onze praktijk de hulp verleent die aansluit op uw hulpvraag. Indien nodig wordt in overleg met u en/of uw verwijzer gezocht naar een alternatief.

U kunt via e-mail of telefoon contact met ons opnemen om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Indien wij telefonisch niet bereikbaar zijn, kunt u een bericht achterlaten en wordt u teruggebeld. In het telefoongesprek wordt een aantal gegevens van u gevraagd die nodig zijn bij de inschrijving. We zullen dan een afspraak maken voor een intakegesprek. Neem bij dit eerste gesprek een kopie van uw identiteitsbewijs en de verwijsbrief van uw huisarts mee. Indien u door de huisarts of een andere verwijzer naar ons bent verwezen en wij de verwijsbrief hebben ontvangen, wordt u door ons uitgenodigd voor een intakegesprek.

Wachttijd:
De wachttijd bedraagt ongeveer 6 maanden