Kosten en vergoeding

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van uw behandeling is een verwijzing door uw huisarts noodzakelijk.
Onze praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars.  Uw behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed afhankelijk van uw zorgpolis (vraag voorafgaande aan uw behandeling bij uw zorgverzekeraar waar u recht op heeft)
Zuivere restitutiepolis: U heeft recht op 100% vergoeding van de door u gemaakte kosten voor psychotherapie als u een zuivere restitutiepolis heeft. U heeft dan ook vrije zorg keuze. Let op: sommige verzekeraars verkopen wel een restitutiepolis maar vergoeden dan toch niet het gehele bedrag. Vraag dus of het een zuivere restitutiepolis betreft of niet. 
Natura Polis: Bij een naturapolis is de vergoeding gemiddeld 75%. Om bij de eindfactuur niet vervelend verrast te worden, is het advies per consult een door u te bepalen bedrag (bv. €30,-) op zij te zetten. 
Onverzekerde zorg:  Deze facturen dient u zelf te betalen en kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.
Zelfbetalers: Mensen die buiten een verwijzing van de huisarts om hulp zoeken bij deze praktijk betalen zelf de genoten psychologische hulp. Deze facturen betaalt u zelf en kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.
No-show tarief: Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht indien men zich niet tenminste 24 uur tevoren heeft afgemeld middels telefoon of e-mailbericht. Deze kosten worden apart in rekening gebracht en bedragen € 85,- en worden niet vergoed door de zorgverzekering.
Betalingsvoorwaarden: Na afloop van het behandeltraject krijgt u een factuur van de behandelgesprekken toegestuurd en u dient zelf  zorg te dragen voor betaling daarvan. U kunt zelf de factuur declareren bij uw ziektekosten verzekeraar.

Voor informatie over vergoedingen in de basis GGZ en specialistische GGZ verwijzen we naar onderstaande link.
www.nza.nl/zorgsectoren/geestelijke-gezondheidszorg-ggz-en-forensische-zorg-fz  

Wij hanteren vanaf 1 januari opnieuw passende tarieven gebaseerd op de adviezen van de Nederlandse Zorg Autoriteit. De adviezen zijn afhankelijk van de functie van de behandelaar, het type afspraak (intake of behandeling) en duur van de afspraak.