Werkwijze

Intakeprocedure
Tijdens het eerste telefoongesprek bij uw aanmelding, worden kort de klachten en aanmeldingsredenen besproken en wordt nagegaan of onze praktijk de hulp verleent die aansluit op uw klachten en hulpvraag. Wanneer dit het geval is wordt een afspraak ingepland voor een intake waarin een meer uitgebreide kennismaking centraal staat.
Indien u door de huisarts of andere verwijzer naar ons bent verwezen, wordt u rechtstreeks uitgenodigd voor een intakegesprek.
In het intakegesprek maken wij nader kennis en staan we uitvoerig stil bij uw klachten. Ook inventariseren we hoe deze uw leven beïnvloeden en wat u er eventueel al aan gedaan heeft. Verder gaan we in op bijzonderheden uit uw levensloop en kijken we welke informatie verder nog relevant is.

Behandelplan
Na de intake maken we een intakeverslag en een behandelplan, dat in een volgende sessie met u wordt doorgenomen. Hierin staat de  diagnose van uw klachten en een voorstel voor behandeling.

Behandeling
Een therapiezitting duurt maximaal 45 minuten. Bij voorkeur wordt met een vaste afspraak in de week gewerkt.

Beroepsrichtlijnen
Psychologen en psychotherapeuten handelen volgens een beroepscode. Daarin is onder andere het beroepsgeheim beschreven, zodat er niets aan derden gerapporteerd mag worden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. Over behandelingen mag alleen binnen collegiaal overleg gesproken worden, met professionals die ook binnen deze ethische kaders werken.
Indien u daarmee instemt, krijgt uw huisarts na intake en afloop van de behandeling een kort rapport, zodat deze op de hoogte blijft.

Mogelijkheid tot doorverwijzing
Het kan gebeuren dat na de intake, of verderop in de behandeling, duidelijk wordt dat u voor uw klachten beter geholpen kunt worden bij een andere zorgaanbieder. In dat geval zullen wij u, uiteraard in overleg, doorverwijzen naar een andere hulpverlener of terugverwijzen naar uw huisarts.